VERKSAMHETSOMRÅDEN

Tjänster

Jag arbetar som konsult och erbjuder er hjälp inom: Handelsutveckling, Fastighetsutveckling, Stadsutveckling och Konceptutveckling. Jag har varit verksam i fastighetsbranschen i drygt 18 år. Jag är utbildad centrumledare (vid KTH) med erfarenhet från köpcentra, stadskärnor och stora retailkedjor samt fastighetsbolag. Under åtta år utvecklade jag flera av Sveriges järnvägsstationer. Dessförinnan startade och utvecklade jag Kungsbacka Innerstads AB som vann priset årets köpstråk 2006. Jag är expert på uppbyggnad av handelsplatser, att skapa handelsmix och uthyrning samt design och marknadsföring av detsamma. Jag hjälper er gärna med:

HANDELSUTVECKLING

Med erfarenhet från uppförande av köpcentra och boxshops, centrumledning, etablering och utveckling av stora retailkedjor är handelsutveckling ett av våra huvudområden

LU-17080821-2

STADSUTVECKLING

Jag har en stor och bred erfarenhet av att utveckla stadsdelar, stadsdelstorg, handelsplatser och vad som skapar flöden och rörelser. Med detta skapar vi förtätnings – & infill projekt som även stärker platsen och omgivningen.

Stadsutveckling och utveckling är att stärka en plats och att med det vi tillför, skapa nya värden, dels i fastigheter, men även för människorna som vistas på platsen. Vi skapar nya rörelser, förändrar förutsättningarna och med det utvecklar långsiktiga värden

LU-14969994

Fastighetsutveckling

 Jag arbetar med utvecklingen ur ett brett perspektiv, där jag tar in alla faktorer och parametrar, även relationer, för att skapa det mest affärsmässiga värdet i varje projekt och fastighet.

Konceptutveckling

SKAPAR IDENTITET I PROJEKTET/FASTIGHETEN/STADSKÄRNAN

En fastighet kan finnas till och vara det den är avsedd för, eller så kan den stå för en egen identitet och ta ledningen på platsen. För att kunna utvecklas på rätt sätt måste ni veta hur ni uppfattas och hur ni vill uppfattas därefter kan vi gemensamt ta fram en plan för att nå era mål.

Föredrag kring:

GUBBE

 

  • Centrumledning och centrumutveckling
  • Föredrag hur man skapar ökad handel
  • Moderator vid workshops

 

 

Som person är jag initiativrik, uthållig och kommunikativ med en utpräglad social sida. I mitt arbete är jag oerhört kreativ, drivande och har efter mina år inom lagidrott fått med mig en god samarbetsförmåga. Tack vare mina erfarenheter från affärsutveckling och centrumledning har jag utvecklat goda ledaregenskaper samt en förmåga att skapa och utveckla förtroendefulla relationer till såväl kunder som medarbetare. Vidare är jag självständig, ansvarsfull och van vid att arbeta kundorienterat med resultatansvar. Även om kreativitet och utveckling är några av de ledord som beskriver mig bäst, ser jag samtidigt struktur och administrativ ordning som en förutsättning för en väl fungerande verksamhet.

Skulle ni ha några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

Olle Balheden
VD

 

Även partner i BABA GROUP  – ETT FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAG PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

baba_logo_line