Referenser

 

Jag har varit verksam i fastighetsbranschen i drygt 16 år!

Jag är utbildad centrumledare med erfarenhet från köpcentra, stadskärnor och stora retailkedjor samt fastighetsbolag. De senaste sju åren har jag utvecklat Sveriges järnvägsstationer. Dessförinnan startade och utvecklade jag Kungsbacka Innerstads AB som vann priset årets köpstråk 2006. Jag är expert på uppbyggnad av handelsplatser, att skapa handelsmix och uthyrning samt design och marknadsföring. När jag var sju år gammal började jag sälja tidningen GT (Idag) och redan då startade mitt intresse för handel och att ge kunden det lilla extra. 

 HUBBE MED DATOR

Erfarenhet i urval

 

Under åtta år har jag arbetat som affärsutvecklare hos Jernhusen AB där ansvarar jag för affärs- och fastighets-utveckling samt att kommersialisera Jernhusens större stationer. Jag arbetar även med stadsutveckling kring centralstationerna, där jag i samarbete med berörd kommun utvecklar markytor i ett led att skapa en bättre stadsmiljö och att integrera stationen i staden. I dessa fastighetsutvecklingsprojekt är jag affärsprojektledare med totalansvar för budget, prognoser, resultat och att utföra marknadsanalyser för de olika projekten. Några av grundstenarna i mitt arbete är att ständigt identifiera och utveckla olika typer av projekt med syfte att öka fastighetsvärdet och skapa en mer attraktiv mötesplats för såväl besökare som näringsidkare. Eftersom Jernhusen är ett statligt bolag ingår det ett ständigt arbete med och utveckling av administrativa rutiner.
Som centrumledare i Kungsbacka Innerstad hade jag verksamhetsansvar för hela företaget vad gäller marknadsföring, evenemang, ekonomi, etableringar, kontraktsskrivning samt utvecklingsprojekt. I projekten ingick allt från planering till det praktiska genomförandet och uppföljning. Här samlade jag även på mig goda kunskaper kring hur arbetet fungerar i en politiskt styrd organisation, vilket bland annat innefattar den kommunala planeringsprocessen och dess lagstiftning. Till min hjälp hade jag en styrelse bestående av fyra kommunalråd, chefen för plan och bygg, chefen för teknik, fastighetsägare samt handlare. För vårt arbete tilldelades vi priset ”Årets Köpstråk 2006”.

 

När jag var sju år fick jag hjälpa mina syskon att sälja tidningen GT (Idag), jag cyklade gatan upp och knackade på alla hus. På vägen tog jag med deras GP ur brevlådan som liten extra service. När jag var klar med gatan så tog jag och knackade på de som ej köpt en gång till för att försäkra mig om att de inte ändrat sig. Inte konstigt att jag blev GT:s stjärnsäljare… 🙂

 

 

Olle Balheden
VD

Även partner i BABA GROUP  – ETT FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAG PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

baba_logo_line