Balheden Development

Olle Balheden:

Jag har varit verksam i branschen i drygt 16 år, är utbildad centrumledare vid KTH. Innehar erfarenhet från köpcentra, stadskärnor och stora retailkedjor samt fastighetsbolag. De senaste åtta åren har jag utvecklat Sveriges järnvägsstationer. Dessförinnan startade och utvecklade jag Kungsbacka Innerstads AB som vann priset årets köpstråk 2006. Jag är expert på uppbyggnad av handelsplatser, att skapa handelsmix och uthyrning samt design och marknadsföring.

Som affärsutvecklare hos Jernhusen AB, som är ett statligt bolag, ansvarade jag för att kommersialisera Jernhusens större stationer. Jag arbetar även med stadsutveckling kring centralstationerna, där jag i samarbete med berörd kommun utvecklar markytor i ett led att skapa en bättre stadsmiljö och att integrera stationen i staden. I dessa fastighetsutvecklingsprojekt är jag affärsprojektledare med totalansvar. Här ingår bland annat att utarbeta budget och prognoser samt att utföra grundliga marknadsanalyser. Projekten innefattar även personalansvar. I mina utvecklingsprojekt förhandlar jag regelbundet med såväl fastighetsägare och kommuner som näringsidkare. Ett av mina kärnområden som affärsutvecklare är att ständigt identifiera och påbörja nya projekt för att öka fastighetsvärdet och skapa mer attraktiva mötesplatser.

Tidigare arbetade jag som centrumledare i Kungsbacka Innerstad, en politiskt styrd verksamhet, där jag hade verksamhetsansvar för hela företaget vad gäller marknadsföring, evenemang, ekonomi, etableringar, kontraktsskrivning och utvecklingsprojekt. Här samlade jag även på mig goda kunskaper inom den kommunala planeringsprocessen och dess lagstiftning. Till min hjälp hade jag en styrelse bestående av fyra kommunalråd, chefen för plan och bygg, chefen för teknik, fastighetsägare samt handlare. För vårt arbete tilldelades vi priset ”Årets Köpstråk 2006”. Dessförinnan har jag bland annat arbetat som affärsutvecklare på SIBA AB. Under 1999-2001 läste jag till handelsekonom – en utbildning med inriktning mot marknadsföring och försäljning. Därefter studerade jag vidare på Kungliga Tekniska Högskolan inom centrumfunktion, centrumledning och centrumförnyelse.

Jag arbetar idag som konsult och erbjuder er hjälp inom: Handelsutveckling, Fastighetsutveckling, Stadsutveckling och Konceptutveckling. Jag är övertygad att vi tillsammans kan nå nya mål för er verksamhet.

 

Skulle ni ha några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1bd0

 

Olle Balheden
VD

Leverantörsfakturor skickas till:

Balheden Development AB
Kund-id WIN3626, FE nr 160
105 69 STOCKHOLM

Även partner i BABA GROUP  – ETT FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAG PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

baba_logo_line